Bestyrelsesmedlemmer

Henrik Bækgaard
Formand for klubben
Telefon: 24842603
Mail: hb@carl-ras.dk

Britt Thomsen
Næstformand
Telefon: 69302003
Mail: brittthomsen1@gmail.com

Jytte Strate
Kasserer
Telefon: 21435280
Mail Jytte.strate@gmail.com

Mogens Kofod
Medlem
Telefon: 30553510
Mail: mogens@kofod.tv

Harry Jeppesen
Medlem
Telefon: 61677768
Mail: harryjeppesen13@hotmail.com

Gert Weinreich
Medlem
Telefon: 28403149
Mail: gertweinreich@me.com

Mix-klubbens vedtægter

Om Mix-klubben

MIX-klubben

Mix-klubben ønsker at fremme følgende værdier:

 • Samarbejde, sammenhold, fællesskab og hjælpsomhed
 • Spilleglæde
 • Anerkendende kommunikation og omgangstone
 • Information

Mix-klubbens øvrige opgaver:

 • At tage godt imod og integrere nye medlemmer i Mix-turneringerne samt fastholde nuværende medlemmer.
 • At have ansvar for, at der kommunikeres på bedst mulig måde med alle medlemmer.
 • Arrangere forskellige ryste sammen turneringer, regelaftener, fællesspisning, infomøder m.m.
 • Gennem events at introducere medlemmerne til fremmede baner og nye spilleformer.
 • Hjælpe nye Mix-turneringsmedlemmer med golfspillet – herunder at hjælpe til med, at man har nogen at spille med uden for turneringerne.
 • At lære nye hvordan man gebærder sig på banen – herunder hvordan man lukker igennem, så golfspillet glider bedre til fordel for alle på banen.
 • At fokusere på at medlemmerne er godt inde i golfregler og etikette (f.eks. rette mærker op, lægge turf på plads, rive i bunkers mm.)

Hvad er Mix-turneringen?

Mix-turneringen er en torsdagsturnering for begge køn, der afvikles over 18 huller. Alle – der ønsker det – kan deltage.

For at deltage skal man som minimum spille 9 huller (hul 1 – 9). Der er derefter valgfrihed mht. hvor mange huller man ønsker at spille.

I løbet af sæsonen gennemføres 3 turneringsperioder. Prisen er 100 kr. pr. periode inkl. beløb til præmier. Hver periode afsluttes med en afslutnings-turnering med mulighed for efterfølgende spisning for egen regning.

Spilledage og tidspunkter for sammensætning af hold fremgår af ”Spilleplan mix turnering 2021” – det såkaldte ”Årshjul”.

Du bestemmer selv, om du vil slå ud fra teested 49, 46 eller 41.

Scorekort udskrives fra Golfbox på printeren i vindfanget. Husk at udskrive scorekortet fra det valgte teested.

Det udfyldte scorekort lægges på bordet i klubhuset og du skriver dit navn og klubnummer på den fremlagte liste, samt hvor mange huller, du forventer at spille. Det sidste af hensyn til holdsammensætningen.