Turneringsudvalg

Turneringsudvalget har opgaven med at udarbejde forslag til et turneringsprogram og at stå for annoncering og afvikling af turneringer.

Udvalget består af et antal turneringsledere og assistenter, der hjælper med at løse de mange praktiske opgaver, en turnering byder på.

Er du interesseret I at blive turneringsleder eller hjælper ved turneringer, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet eller bestyrelsen.

OBS: Indbetalt turneringsgebyr refunderes ikke.

Medlemmer

Allan Jørgensen (Sponsordag)
5011 0445
Jens Færch
2971 2102
Per Bækgaard Madsen
2265 6562

Bestyrelsens repræsentant i Turneringsudvalget:

Morten Aamand Poulsen & Mads Berg

Forretningsorden for udvalget