Kære Medlemmer

Klik på linket for at se referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat bestyrelsesmøde nr 3 – 2021

På vegne af bestyrelsen

Ole Rasmussen